Jarosław Szczepański
Warszawa
W 1981 r. w redakcji "TS". W l. 1982-89, jako dziennikarz, współpracował z redakcjami pism: "TW", "TM", "PWA", "Vacat", "Spectator", biuletyn Komisji ds. Interwencji i Praworządności "S", "Prawo i Bezprawie", "21". W l. 1984-86 był redaktorem naczelnym ukazującego się w Warszawie i na Śląsku miesięcznika "Górnik Polski". (Uczestnik strajku w kopalni "Manifest Lipcowy" w 1980 i w 1988 r.)
Wersja do druku