Henryk Stefaniak
Łódź
Współtworzył struktury "Solidarności" w Łódzkich Zakładach Wyrobów Metalowych "Wizamet". W 81 związał się z Konfederacją Polski Niepodległej. W stanie wojennym drukował i kolportował wydawnictwa niezależne, udostępniał mieszkanie przy ul. Gdańskiej 68 Markowi Więckiewiczowi. Aresztowany 11 sierpnia 1982 otrzymał następnie wyrok 1,5 roku w zawieszeniu na dwa.
Wersja do druku