Antoni Stawikowski
Toruń
Dzięki związanym z pracą naukową wyjazdom na Zachód od 1976 przywoził do kraju książki Instytutu Literackiego oraz z polskich bibliotek w Paryżu i Londynie, rozpowszechniając je wśród znajomych. 1978-80 kolportował w Toruniu liczne wydawnictwa niezależne, w tym "Biuletyn Informacyjny" KSS "KOR". W Związku od 1980; od 1981 przewodniczący ZR Toruńskiego. Na rzecz ZR przekazał w darze swój liczący 2 tys. tomów prywatny księgozbiór, który służył jako konspiracyjna biblioteka, aż do upadku komunizmu (w 1995 włączony do zbiorów Biblioteki Głównej UMK). Internowany 13 grudnia, więziony w ZK w Strzeblinku, zwolniony w sierpniu 1982. W październiku napisał List otwarty do Sejmu PRL zawierający sprzeciw wobec delegalizacji NSZZ "S" i ponownie został internowany w Strzeblinku, tym razem na 2 miesiące.
Wersja do druku