Juliusz Rawicz
Warszawa
W l. 1982-83 był redaktorem pierwszych sześciu numerów miesięcznika "Spectator". Następnie w zespole redakcyjnym dwutygodnika "Gazeta Niecodzienna" (do 1986 r.). Przez dłuższy czas był redaktorem naczelnym tego pisma. Uczestniczył w wydaniu kilku broszur opublikowanych anonimowo. Od 1988 r. redagował tzw. Serię Reporterów "Oko" (Pokolenie).
Wersja do druku