Marek Rapacki
Warszawa
W sierpniu 1968 r. brał udział w akcji ulotkowej przeciwko inwazji na Czechosłowację. Po 13 grudnia 1981 r. działał w MRK "S". W 1982 r. w redakcji pisma "CDN". Od wiosny 1982 do 1988 r. redaktor naczelny tygodnika "CDN-GWR". Był też w zespole kwartalnika "BMW" (z J. Jacklem i J. Ejsmontem) oraz w piśmie uniwersyteckim "Nowe Spojrzenie" (z P. Matywieckim i J. Wocialem).
Wersja do druku