Henryk Rowicki
Warszawa
W l. 1982-89 kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik" TM", "TW", "Wola"), głównie wśród pracowników Instytutu Tele i Radiotechnicznego.
Wersja do druku