Grzegorz Rossa
Warszawa
W 1981 r. uczestniczył w konspiracyjnej akcji postawienia pierwszego pomnika katyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim. Prowadził kolportaż tygodnika "Sumienie" i "GP". Uczestniczył w akcjach plakatowych. W grudniu 1981 r. sygnował Akt Katyński. Internowany.
Wersja do druku