Zenon Pałka
Wrocław, Warszawa
W 1976 r., jako pracownik firmy budującej komputery "Odra" we Wrocławiu, wykorzystywał je do powielania materiałów KOR. Gdy wyrzucono go z pracy (wiosna 1977); został podziemnym drukarzem. Otrzymał tytuł "Pierwszego Drukarza Rzeczpospolitej". Drukował m.in. (od wiosny 1977 r.) prawie wszystkie "BI" KOR, uczestniczył w druku około 30 książek NOWEJ. (To o nim pisał J. Walc w "Reportażu z drukarni" opublikowanym w majowym numerze "BI", 1980). Internowany.
Wersja do druku