Wojciech Podgórzak
Warszawa
W l. 1982-89 był drukarzem (sito, offset), m.in. wydawnictw: NOWA i Prawy Margines. (Drukował do lutego 1989 r. w drukarni w Komorowie.) Działał m.in. w MRK "S". Internowany. Aresztowany.
Wersja do druku