Aureliusz Marek Pędziwol
Wrocław
Do grudnia 1981 redagował pismo MKZ NSZZ "Solidarność"- "Solidarność Dolnośląska". Internowany od 1.02.1982 do lipca 82. Pod koniec lat osiemdziesiątych publikował w paryskiej "Kulturze". Był dziennikarzem i korespondentem miesięcznika "Pogląd" ukazującego się w Berlinie Zachodnim.
Wersja do druku