Zyta Oryszyn
Warszawa
[Zyta Anna Kaczyńska z d. Bartkowska] Przed sierpniem 1980 r. dla NOWEJ składała i zszywała książki. Od 1983 r. wykonywała recenzje wewnętrzne i wstępną obróbkę redakcyjną dla banku propozycji wydawniczych Kom. Kultury Niezależnej. Pisarka, tłumaczka, dziennikarka - publikowała w "KN", w l. 1985-90 wchodziła w skład redakcji. Współredagowała "Wezwanie" (1984-89), "TW" (1984). Jest autorką m.in. książki: "Czarna iluminacja" (1981).
Wersja do druku