Andrzej Wojciech Niedbała
Łódź
Redaktor, drukarz, składacz i kolporter "Solidarności Walczącej" i publikacji NOWEJ (1981-82). Kolportował publikacje (NOWA, agencja informacyjna AS, MOWA i inne, z T. Filipczakiem), w stanie wojennym przygotowywał do druku, kierował drukarnią i drukował "Solidarność Walczącą". Brał udział w spotkaniach w KIK. W stanie wojennym organizował pomoc dla represjonowanych i ich rodzin. Internowany: 06.-22. 07.1982 (Łowicz). Przesłuchiwany, nakłaniany do współpracy z SB, szykanowany w pracy (ścisły nadzór, ograniczenie kontaktów na terenie zakładu, obowiązek meldowania się). Od listopada 1982 do lutego 1983 r. (wraz z 300. działaczami "S") umieszczony w wojskowej jednostce sapersko-pontonowej w Chełmnie Pomorskim. Po 13 grudnia 1981 r. uczestnik brutalnie stłumionego strajku w POLANIL-u. W l. 1980-83 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej "S" w Przędzalni Czesankowej Anilany "POLANIL" (kontakty z M. Czekalskim i J. Śreniowskim).
Wersja do druku