Janusz Majewski
Ustka
Od przełomu 1979/80 r. współpracował z Ruchem Młodej Polski i Aleksandrem Hallem z Gdańska. Kolportował prasę i wydawnictwa RMP (m.in. pismo "Bratniak"). W tym czasie był zawodowym podoficerem Marynarki Wojennej. Jeden z organizatorów "S" w 1980 r. w Słupsku i Ustce. Członek ZR"S", delegat na I KZD"S" w hali Olivia w Gdańsku. Internowany. Po zwolnieniu z obozu organizator podziemnych demonstracji "S" w Słupsku. Aresztowany, skazany na 4 lata więzienia. Po roku wyjechał do USA, gdzie organizował pomoc dla "S" w kraju, m.in. działając w organizacji POMOST. Jeden z niewielu czarnoskórych działaczy "S".
Wersja do druku