Janusz Majewski
Warszawa
W l. 1977-80, jako członek SKS, kolportował prasę i wydawnictwa II obiegu (m.in.: "Komunikat" KOR, "BI" KOR, "Głos", "Krytykę", "Zapis"). Drukował "Komunikaty" SKS. W l. 1980-89 drukował i kolportował skrajnie prawicowe wydawnictwa dostępne w stołecznej parafii kościoła przy ul. Zagórnej. Zwykle w porozumieniu z R. Krukiem zlecał w drukarniach państwowych druk publikacji wielu wydawnictw podziemnych. W l. 1977-80 uczestnik licznych akcji ulotkowych.
Wersja do druku