Joanna Multan-Świątkiewicz
Warszawa
W l. 1985-86 uczestniczyła w transporcie materiałów poligraficznych i składaniu książek, m.in. Woli, Kręgu. Zajmowała się ogólnopolskim kolportażem prasy (m.in. "TM", "Robotnik"). Uczestniczyła w manifestacjach patriotycznych i akcjach ulotkowych grup "Robotnik" i "Bródno".
Wersja do druku