Witold Milczarek
Łódź
Członek NSZZ "Solidarność" w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym. Członek Tajnej Komisji Zakładowej. Współorganizator działalności samokształceniowej. W latach 1984-86 w jego mieszkaniu odbywały się wykłady organizowane dla pracowników MPK. Po 1986 aktywny działacz Duszpasterstw Ludzi Pracy przy parafii oo. Jezuitów i oo. Salezjanów. Współzałożyciel wydawnictwa "Pantograf", członek redakcji pisma "Między Przystankami", gdzie zamieszczał artykuły pod pseudonimem "Monter II". W latach 1986-1988 stale inwigilowany przez SB.
Wersja do druku