Krzysztof Miller
Warszawa
Był współpracownikiem pisma studenckiego "CIA". W drugiej połowie lat 80. współpracował z "PWA", gdzie zamieszczał swoje zdjęcia. Założył i kolportował na AWF pismo "Mecenat" (1981-88).
Wersja do druku