Anna Mieszczanek
Warszawa
Po 13 grudnia 1981 r. działała w Duszp. Śr. Tw. i Kom. Prymasowskim. W l. 1984-89 była członkiem redakcji i publicystką pisma "Karta" (pod pseudonimem Ewa Żylińska).
Wersja do druku