Krzysztof Markuszewski  
Warszawa
Historyk, dziennikarz, pisarz. Współpracownik opozycji jeszcze sprzed Sierpnia '80. W latach 1977-80 sporadycznie kolportował i drukował wydawnictwa niezależne. W latach 1980-81 był redaktorem miesięcznika uniwersyteckiego "Nowa Gazeta Mazowiecka" i wydawcą broszur. W stanie wojennym i w latach późniejszych zajmował się produkcją ulotek (grudzień 1981), był szefem kolportażu i publicystą tygodnika "Miś" (1982-83), redaktorem "Robotnika" (1983-90)oraz "Robotnika MRKS". Drukarz, organizator produkcji, kolportażu, kolporter i łącznik, wytwórca makiet offsetowych.
Współpracownik Radia "Solidarność" i redaktor naczelny "Magazynu Robotnika". Autor artykułów zamieszczanych w wielu pismach, oraz audycji emitowanych w RWE. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Od 2003 r. wchodził w skład Zarządu SWS i był jednym z najaktywniejszych jego członków. Zmarł w 2008 r.


Wersja do druku