Wojciech Marchewczyk
Kraków
W latach 1982-89 był redaktorem i wydawcą pisma członków "Solidarności" Huty im. Lenina "Hutnik". Zorganizował kilkaset punktów kolportażu "Hutnika" i innej prasy. W latach 1982-85 był redaktorem i wydawcą podziemnego pisma "Obserwator Wojenny", a w latach 1982 - 83 redaktorem i nadawcą Radia Hutnik. Internowany w 1983 r. "Taternik"
Wersja do druku