Andrzej Karczewski
Warszawa
W 1981 r. był redaktorem technicznym "TS". W stanie wojennym współpracował z Wyd. Głos, gdzie organizował pracę drukarzy i kolportaż, pozyskiwał papier. W l. 1983-90 był jednym z założycieli i pracowników Wyd. Most - odpowiedzialny za sprawy techniczne (dostarczenie papieru, wywóz wydruków do składania i punktów kolportażowych). Wykonawca makiety kwartalnika "Most".
Wersja do druku