Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
Piaseczno
Od 1978 r. kolportował wydawnictwa niezależne i uczestniczył w innych działaniach opozycji demokratycznej i niepodległościowej w Warszawie. W stanie wojennym redagował, drukował i kolportował serwisy informacyjne i czasopisma podziemne - początkowo "Służba Informacyjna Studentów" (od grudnia 1981) i "Biuletyn Oporu" (1982). W 1985 r. założył podziemne czasopismo "Nowa Koalicja" (drukowane przez wydawnictwa: NOWA, Krąg, Myśl), poświęcone krajom i narodom Europy Środkowej i Wschodniej włącznie z europejskimi republikami Związku Radzieckiego, promujące międzynarodową współpracę sił demokratycznych i niepodległościowych. Był redaktorem naczelnym "Nowej Koalicji" przez cały okres jej istnienia do 1989 r. (stworzył wokół pisma ośrodek kontaktów międzynarodowych, który wspierał opozycję w innych krajach bloku wschodniego). Od 1982 do 1989 r. publikował (m.in. pod pseudonimem "Marcin Mięguszowiecki") artykuły polityczne w czasopismach podziemnych i emigracyjnych (m.in.: "Tygodnik Mazowsze", "Przegląd Polityczny" - Gdańsk, "Kontakt" - Paryż, "Rzeczpospolita Polska" - Londyn). Był doradcą podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" do spraw polityki wschodniej. W 1988 r. uwięziony za udział w próbie strajku w Zakładach Mechanicznych "Ursus".
Wersja do druku