Iwona Maria Książek
Łódź
Od 14 grudnia 1981 r. działała w strukturach podziemnych, uczestnicząc (od marca) w stałych spotkaniach Ogólnopolskiej Międzybibliotecznej Komisji Porozumiewawczej, (wspólnie z Jerzym Majem -Warszawa, Przemysławem Fenrychem - Szczecin, Jackiem Saukiem - Szczecin, Julitą Kucińską - Gdynia oraz przedstawicielami z Krakowa, Poznania i Wrocławia) i, decyzją OMKP, uczestniczyła w pracach redakcyjnych i kolportażu pisma "OKNO" (od powstania pisma). W drugiej połowie 1982 r. podjęła współpracę ze Stanisławem Mecychem i, razem Markiem Markiewiczem, Jackiem Kwaśniewskim i Markiem Czekalskim, redagowała pismo "Wolna Solidarność", a następnie "Głos Łodzi". Spotkania redakcyjne odbywały się w jej mieszkaniu (ul. Bratysławska 12). Od 1986 r. uczestniczyła w pracach Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej razem z Pawłem Lipskim, Ireną Wasiak, Bernardem Cichoszem i innymi. Od 1982 r. zajmowała się kolportażem prasy i książek regularnie jeżdżąc po wydawnictwa do Warszawy, Gdyni, Szczecina, Wrocławia i Poznania. Od 1986 r. współpracowała w zakresie dystrybucji z Włodzimierzem Domagalskim (biblioteki, muzea oraz za pośrednictwem Stanisława Mecycha docierała do Pabianic). Na przełomie września i października 1980 r. została członkiem Komitetu Założycielskiego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, a następnie członkiem Prezydium OMKP. Delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów. Członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej NSZZ "S" Ziemi Łódzkiej.
Wersja do druku