Ryszard Krynicki
Poznań
Od 1974 publikował w paryskiej "Kulturze". W 1976 podpisał "List 13" przeciwko represjonowaniu robotników Radomia i Ursusa, związał się z KOR-em. Uczestniczył w spotkaniach Niezależnego Klubu Dyskusyjnego w Łodzi (1977), TKN w Poznaniu (1978). W latach 1977-81 współpracował z "Zapisem" (od 1978 członek redakcji). W sierpniu '80 podpisał "List intelektualistów poznańskich" solidaryzujących się z wydarzeniami na Wybrzeżu, w 1981 wszedł w skład Społecznego Komitetu Obchodów 25 Rocznicy Poznańskiego Czerwca '56. W 1981 współredagował "Solidarność Wielkopolski", w latach 1982-1988 "Obserwatora Wielkopolskiego", oraz "Bez Debitu" (1983-85). Publikował w "Zeszytach Literackich" (1984-89) i "Pulsie" (1985). W latach 1982-85 w mieszkaniu pp. Krynickich odbywały się wystawy niezależnej sztuki. Jego tomiki wierszy wydawane przez ABC i NOWĄ, przedrukowywały liczne wydawnictwa podziemne. W 1988 współzałożył Wydawnictwo A5, później znane jako a5.
Wersja do druku