Matylda Kretkowska  
Warszawa
Od 1976 r. sporządzała makiety i matryce dla wielu pism, poczynając od "Komunikatu" KOR. Uczyła w NOWEJ technik drukarskich. Umarła nad makietą "Robotnika". Od początku lat 60. do 1988 r. współpracowała z W. Ziembińskim, uczestnicząc m.in. w licznych akcjach plakatowych. Zaangażowana była w przedsięwzięcia kulturalne organizowane w kościele św. Stanisława Kostki.
Wersja do druku