Andrzej Krajewski
Warszawa
W l. 1980-81 pisywał do "Niezależności". W l. 1983-86 był członkiem redakcji tygodnika "CDN-GWR", autorem artykułów. Pomagał przy redagowaniu niezależnego miesięcznika politycznego "Wyzwolenie" (także pisał). Pisywał do "TW" (w l. 1982-83), "Vacatu", "Praworządności". Jest autorem kilku książek wydanych w podziemiu. W l. 1980-86 prace redakcyjne. W 1982 dostarczył powielacz dla "Tygodnika Wojennego" Pisał i redagował "CDN", "Praworządność", "Wyzwolenie".
Wersja do druku