Stefan Kozłowski
Szczecin
Od 1977 jako współpracownik KSS KOR i członek WZZ, kolportował wydawnictwa, w tym "Robotnika". W 1978 redaktor i drukarz jedynego numeru "Robotnika Szczecińskiego". W 1979 współzałożyciel, redaktor, drukarz i kolporter "Robotnika Pomorza Zachodniego". W latach 1982 - 1985 redagował "Z podziemia". Zajmował się tez kolportażem - do 1985 głównie "Z podziemia", a później szczecińskiej i krajowej prasy i wydawnictw. Na potrzeby wielu firm organizował farbę drukarską. Uczestnik licznych akcji ulotkowych i animator niezależnego życia kulturalnego.
Wersja do druku