Sergiusz Kowalski
Warszawa
Już w 1972 r. (zaangażował się, wraz ze Stefanem Kawalcem, w protest przeciwko zastąpieniu Zrzeszenia Studentów Polskich otwarcie upolitycznionym Socjalistycznym Związkiem Studentów Polskich. Mimo ostrzeżeń, zatrzymania i przesłuchań w Pałacu Mostowskich, podjął się prowadzenia na Wydziale Matematyki Klubu Dyskusyjnego, zamkniętego wkrótce decyzją dziekana. W drugiej połowie l. 70., bywając w Łodzi, prowadził kolportaż, m.in. z Kingą Dunin, u której magazynowano bibułę i książki bezdebitowe. W tym czasie w Warszawie organizował, w ramach wydawnictwa NOWA, druk książek i prasy podziemnej; Prowadził sklepik wydawnictw niezależnych w mieszkaniu przy ul. Szarej. Uczestniczył w spotkaniach dyskusyjnych i artystycznych salonu kultury niezależnej u Walendowskich, a w Łodzi w domu Sławy i Zdzisława Jaskułów, Bierezinów i Sułkowskich. Współredagował "Indeks" (m.in. z L. Dornem, U. Doroszewską, B. Wildsteinem, Pawłem Spodenkiewiczem). Jakiś czas współpracował z "Krytyką". Wraz z L. Dornem i P. Łukasiewiczem opracował broszurę "Tezy o dyskusji o niezależnym ruchu studenckim". W 1980 r. brał udział w głodówce w kościele św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. W sierpniu 1980 r. został aresztowany wraz z grupą członków i współpracowników KSS "KOR", których uwolnienie znalazło się wśród 21 postulatów Porozumień Sierpniowych w Gdańsku. Inwigilowany i wielokrotnie zatrzymywany (kolejne mieszkania poddawane rewizjom, zawsze połączonym z konfiskatami). W jego mieszkaniu przy ul Szarej założono podsłuch. Nie zatrudniono go na Uniwersytecie, a nagrodę rektora za wyniki w nauce - odebrano. 13 grudnia 1981 r. internowano go wraz z żoną, a ich półrocznego syna umieszczono w Izbie Dziecka. Współpracownik KOR i KSS "KOR" (podpisał Deklaracje Ruchu Demokratycznego z września 1977 r.).
Wersja do druku