Paweł Kotlarski
Konin/Poznań
Pisał pod pseudonimem Hipolit i Krzysztof Koniński. Założył, wydawał, kolportował, samodzielnie kierował do numeru 23. ukazującym się od sierpnia 1984 r. biuletynem "Solidarni Konin" (powielany na ramce), wydawanym w ramach porozumienia Prasowego "Solidarność Zwycięży". Od numeru 23 do ostatniego 40 kierował pismem wraz z W. i E. Zaleskimi. Zespół "Solidarnych" organizował akcje ulotkowe, drukował bloki znaczków pocztowych, kalendarz, rozprowadzał wydawnictwa bezdebitowe. W lutym 1989 r. został wiceprzewodniczącym Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność". Wielokrotnie zatrzymywany, Karany przez kolegium za kolportaż druków bezdebitowych. W Poznaniu, gdzie studiował w Akademii Medycznej kolportował, redagował i wydawał sygnowany przez Koło Oporu Społecznego pismo "Ceglorz".
Wersja do druku