Adam Konderak  
Lublin
Był od 1979 jednym z redaktorów i autorów tekstów lubelskich "Spotkań" oraz twórcą i redaktorem ukazującej się od 1984 na łamach pisma autonomicznej "Kroniki Kościoła katolickiego w krajach komunistycznych" , zamieszczającej (dzięki dostępowi do materiałów agencyjnych m.in. Ceston College) informacje o prześladowaniach Kościołów i ludzi kultury w Europie Wschodniej. Inicjator współpracy z niezależnym środowiskiem Ukrainy. Współpracował jako autor tekstów z pismami "Gazeta" (wychodzącym od 1985 )i "Gazeta Rolników"(1988-89). W pracach wydawniczych pomagała mu (przepisując teksty na maszynie) żona Anna Konderak. Zmarł 14-07-2001 roku.
Wersja do druku