Anna Kalinowska
Podkowa Leśna
Od początku 1982 r. pracowała przy organizowaniu imprez kulturalnych Kom. Pomocy Bliźniemu w parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. W l. 80. organizowała w swoim domu występy m.in. J. K. Kelusa, Teatru Domowego. Była organizatorką kolportażu wydawnictw podziemnych na Wydziale Biologii UW, w parafii w Podkowie oraz organizowała transporty na Śląsk. Od 1986 r. współorganizowała redakcję i wydawała podziemne pismo ekologiczne "Serwis Ochrony Środowiska" (wychodziło do 1990 r., w redakcji: J. Fortini-Morawska, I. Brodacka, A. Segit, B. Jabłoński, M. Dakowski). Współpracowała z Wyd. Przedświt (kontakty z autorami, kolportaż). Opublikowała m.in. "Raport o stanie środowiska - Polska lat osiemdziesiątych" (w ZEN) oraz powieść "Krótka smycz" (Przedświt).
Wersja do druku