Andrzej Tadeusz Kijowski
Warszawa
W 1976 r. przepisywał na maszynie "Komunikat" Komitetu Obrony Robotników i "Biuletyn Informacyjny", a w 1977 r. tomik Stanisława Barańczaka "Ja wiem, że to niesłuszne". W 1978 r. udostępnił NOW-ej mieszkanie na magazyn bibuły. Współpracował przy wydaniu "Czarnej Księgi Cenzury" i kolportował ją wśród ludzi kultury. W 1982 r. prowadził wykłady w kościele św. Rocha w Białymstoku. W latach 1982-83 prowadził wykłady dla licealistów. Kolportował "Tygodnik Mazowsze" i "Wolę". W 1984 r. przewiózł z Paryża do Polski pierwsze zdjęcia zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. W 1984 i 1987 r. przewoził pieniądze, tonery, urządzenia elektroniczne, wydawnictwa emigracyjne. W latach 1985-86 współpracował z Teatrem Domowym (organizował spektakle m.in. w mieszkaniu Hanny Kirchner, oraz swojej matki na Jaworzyńskiej). W II obiegu publikował pod pseudonimem "Tadeusz Żeglikowski" (m.in. w "Kontakcie").
Wersja do druku