Jarosław Karwowski
Warszawa
W l. 1984-89 drukarz i kolporter pisma "Nasze Wiadomości" organizacji FMW.
Wersja do druku