Janusz Jankowiak
Warszawa
Był w zespołach redakcyjnych pism: "Wezwanie" (do końca 1989), "21" (1986-89), "Krytyka" (1988-90). Publikował teksty ekonomiczne w wyżej wymienionych pismach, a także w "Kulturze Niezależnej", "PWA – Przegląd Wiadomości Agencyjnych" i wydawanym w Lublinie "Miesięczniku".
Wersja do druku