Tomasz Jastrun
Warszawa
Od 1977 r. prowadził w swoim mieszkaniu punkt kolportażowy niezależnych czasopism i książek. W 1981 r. był członkiem redakcji m.in. Gazety I Krajowego Zjazdu Delegatów "Solidarności" - "Głos Wolny" i "Informatora Kulturalnego Solidarności". Był pomysłodawcą i redaktorem naczelnym pisma literackiego "Wezwanie" (1982-1989). Publikował w wielu czasopismach recenzje, eseje, wywiady i wiersze (m.in. "Puls", "Zapis", "Obecność", "Brulion"). W podziemiu wydał m.in. tomików poezji "Biała łąka" oraz książki reportażowe. Jest laureatem nagrody NSZZ "Solidarność" za poezję stanu wojennego (1983). Internowany.
Wersja do druku