Ryszard Holzer
Warszawa
W 1981 r. pracował w "Tygodniku Solidarność" i "Informatorze Kulturalnym Solidarności". Był współzałożycielem, redaktorem i autorem tekstów "Tygodnika Wojennego" (od 1 numeru do połowy 1982) oraz współtwórcą kwartalnika "Wezwanie", a od 1982 r. do wiosny 1983 r. jego redaktorem. Współpracował z pismami "Goniec Mazowiecki" i "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych" (do przełomu lat 1989/90), pisząc felietony i recenzje. Wydał wiersze w Wydawnictwie Przedświt i opowiadania w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA.
Wersja do druku