Wojciech Hardt
Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna
Wydrukował pierwszy numer "Opinii", ten i następne numery pisma składał i kolportował (1977-80). Rozprowadzał biuletyny: Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", Studenckiego Komitetu Solidarności, książki Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA i innych oficyn. W 1978 r. zakładał Bibliotekę Historyczną i Literacką. W wydawnictwie do 1989 r. zajmował się głównie kolportażem, także drukował i składał. W latach 80. w jego mieszkaniu wystąpił Teatr Domowy; zorganizował tam spotkanie z prof. S. Kurowskim, oraz przeprowadzał pokazy filmów video II obiegu. Aktywnie działał w Grodzisku i Podkowie Leśnej (współpraca z ks. Kantorskim). Członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela.
Wersja do druku