Zygmunt Gierula
Gostynin
W latach 1981-89 kolportował ulotki i zdjęcia, które rozprowadzał przed kościołami. Brał udział w przepisywaniu na maszynie informacji z pism mazowieckich i rozprowadzaniu (na terenie zakładu pracy) jako biuletynu zakładowej "Solidarności". Przywoził prasę podziemną z Kutna, Płocka, Torunia, np. "Solidarność Ziemi Płockiej", "Gazeta Podziemna" (pismo "S" Ziemi Kutnowskiej). Rozprowadzał znaczki poczty podziemnej, okolicznościowe kartki, kalendarzyki itp. Zwolniony z pracy w lutym 1982 r., skierowany do przymusowej służby wojskowej na 3 miesiące, nękany rewizjami, przesłuchaniami. Od 1980 r. działał w "Solidarności" - był przewodniczącym KZ, członkiem Zarządu Oddziału "S" w Gostyninie, członkiem Prezydium Zarządu Regionu Ziemi Kutnowskiej.
Wersja do druku