Joanna Grzywaczewska z d. Śmigielska
Łódź
Kolportowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego: "Biuletyn Łódzki", "Tygodnik Mazowsze" - wydanie łódzkie, "Głos Łodzi", "Biuletyn" RKK "S", "Jesteśmy", "Robotnik" - PPS, "Niepodległość" – L-DP "N", "Kulturę Niezależną", "Arkę", "Brulion", płyty, książki, prasę z Mazowsza (współpracując z Krzysztofem Grzywaczewskim, Waldemarem Gorzakiem, Wiesławem Potocznym, Jerzym Wałęzą, Mariuszem Soją z Warszawy), ulotki. Malowała transparenty, organizowała koncerty (m.in. Tadeusza Sikory). Udostępniała mieszkania na spotkania m.in. organizacji "Wolność i Pokój". Uczestniczyła w akcjach ulotkowych i manifestacjach. W stanie wojennym zbierała pieniądze na internowanych, a później dla działaczy podziemnej "Solidarności" i więźniów politycznych (przekazywała ośrodkowi przy kościele oo. Jezuitów i Markowi Czekalskiemu). Brała udział w zakładaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracowała z Krzysztofem Lewandowskim, Witoldem Krauze, Gabrielą Krysińska, Andrzejem Lutrem, Jackiem Kotyło, Markiem Cieślakiem, Maćkiem Jankowskim, Waldemarem Gorzakiem, Alicją Śmigielską, Piotrem Wojtczakiem.
Wersja do druku