Marzena Górszczyk-Kęcik  
Warszawa
W 1969 r. kolportowała pismo "Biuletyn" grupy Ruch Andrzeja Czumy. W 1979 r. zorganizowała i prowadziła Uniwersytet Ludowy w Zbroszy Dużej, od wiosny 1979 r. współredagowała pismo "Placówka", w czerwcu weszła w skład Ośrodka Myśli Ludowej. Od 1980 r. (wspólnie z mężem Wiesławem Kęcikiem) wydawała pismo - "Solidarność Wiejska". W czerwcu 1981 r. utworzyła Niezależne Wydawnictwo Chłopskie. Współpracowniczka KOR. Aresztowana, w 1971 r. skazana na 2 lata więzienia, zwolniona po 1,5 roku. Internowana 13 grudnia 1981 .r, zwolniona wiosną 1982 r. Zmarła w 1999 r.
Wersja do druku