Zygmunt Goławski
Siedlce
W 1963 r. drukował katolickie wydawnictwa bezdebitowe. Współzałożyciel (wraz z Janem Mizikowskim) Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej, która w 1978 r. przeprowadziła akcję ulotkową przeciw wyborom do Rad Narodowych. W 1978 r. założył (wraz z Mizikowskim i Stanisławem Karpikiem) Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzących, w ramach którego prowadził działalność samokształceniową, organizując spotkania z politykami opozycyjnymi (m.in. W. Chrzanowski, A. Hall, L. Moczulski, J. Olszewski, W. Siła-Nowicki, W. Ziembiński). Drukował ulotki Konfederacji Polski Niepodległej, organizował rocznicowe manifestacje polityczne, w 1980 r. uczestniczył w budowie i postawieniu pomnika Ofiar Katynia na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. W obozie dla internowanych uruchomił pocztę podziemną. W latach 1981-89 kierował manifestacjami, akcjami ulotkowymi, wydawał odezwy do narodu. Wielokrotnie represjonowany (internowany, więziony).
Wersja do druku