Zbigniew Gluza
Warszawa
Przed stanem wojennym przygotowywał jako redaktor naczelny pismo społeczne "Odmowa", które miało ukazać się w końcu grudnia 1981 r. Twórca, redaktor naczelny i autor tekstów czasopisma "Karta" (od 4 stycznia 1982 r. do 1989 r.). Inicjator Archiwum Wschodniego (1987) i prowadzonej przez to środowisko serii książkowej "Biblioteka Wschodnia". Autor książek "Ósmy Dzień" (1982), "Epizod - dziennik zamknięcia" (1988). Redaktor prowadzący książek "Karty": "W stanie" i "Polityczni". Aresztowany w 1985 r.
Wersja do druku