Zuzanna Dąbrowska
Wrocław, Warszawa
W latach 1982-84 sporządzała dla wielu wydawnictw wrocławskich II obiegu matryce białkowe. Po dekonspiracji w 1984 r. zajmowała się kolportażem i przechowywaniem wydawnictw. Publikowała w licznych czasopismach podziemnych, przygotowywała teksty do druku. Brała udział w akcjach ulotkowych, hepeningach. Organizowała spotkania akademickie z ludźmi kultury. Była kurierką Barbary Labudy (teksty z Wrocławia dla prasy warszawskiej). W latach 1986-88 redagowała i wydawała wrocławskie pismo "WiPek". Publikowała w "Kontakcie". W 1987 r. była członkiem redakcji "Robotnika".
Wersja do druku