Ewa Choromańska
Warszawa
W latach 1983-89 kierowała Międzyzakładowym Komitetem Koordynacyjnym, kolportowała wydawnictwa podziemne w strukturach MKK oraz w szpitalu kolejowym w Międzylesiu. W grudniu 1981 r. podpisała Akt Katyński. Działała w Konfederacji Polski Niepodległej.
Wersja do druku