Stanisław Czerwiński
Warszawa
W latach 1983-89 rozwoził podziemne wydawnictwa (zwłaszcza Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA) do punktów kolportażowych.
Wersja do druku