Marek Balicki
Ząbki
Po wyjściu z obozu dla internowanych w Strzebielinku podjął działalność w strukturach podziemnych. Drukował i kolportował prasę niezależną, ulotki, plakaty i broszury, m.in. tomik "Anonimowa twórczość stanu wojennego". Współzałożyciel, redaktor i wydawca "Robotnika Lęborka"- biuletynu Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w Lęborku - delegatury Regionu Gdańskiego, którego pierwszy numer ukazał się w październiku 1982 r. Aresztowany w kwietniu 1983 r. za podejmowanie działań " w celu wywołania niepokoju publicznego, sporządzając, w celu wydrukowania i rozpowszechniania, pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważne szkody interesom PRL" itp. Zwolniony po amnestii. Działacz NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego.
Wersja do druku