Teresa Bochwic
Warszawa
W latach 1976-80 pomagała przy kolportażu "Biuletynu Informacyjnego" KOR oraz wydawnictw Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a także "Gospodarza", "Głosu" i książek Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. (W domu jej matki śp. Anny Rudzińskiej mieścił się punkt kolporterski). W 1980 r. w jej mieszkaniu drukowano książkę Leszka Kołakowskiego. We wrześniu 1980 r. założyła miesięcznik dla nauczycieli "Rozmowy"; od listopada 1980 r. (numer 1) do stanu wojennego była redaktorką naczelną (obok Stanisława Jędrzejewskiego). W 1981 r. pisywała do "Tygodnika Solidarność" i "AS-a" na tematy oświatowe. Uczestniczyła w pracach Solidarności Oświatowej. W latach 1982-89 współpracowała z redakcją i archiwum pisma "KOS", kolportowała "Kulturę Niezależną". W latach 1985-89 współpracowała z "Kartą" i od 1987 r. z Archiwum Wschodnim. Opublikowała własne i redagowała cudze książki w Wydawnictwie Społecznym KOS.
Wersja do druku