Adam Bobryk
Siedlce, Warszawa, Lublin, Chełm
W latach 1982-89 kolportował ulotki i prasę (m.in. "PWA - Przegląd Wiadomości Agencyjnych", "Robotnik"), także malował napisy na murach. Drukował , również we własnym mieszkaniu (ramki, powielacz, sitodruk), m.in.: "Metrum", "KAT" (Krajowa Agencja Terenowa - biuletyn), "Proletariat", "Naprzód", "Iskra", "Walka" oraz ulotki. Autor tekstów (m.in.: "KAT", "Miś", "Wiadomości Podlaskie"). W latach 1988-89 członek redakcji "Naprzodu". Czynny również w Warszawie (m.in. druk "Biuletynu Informacyjnego PPS" w 1988 r.) i Lublinie (drukował tam m.in. pisma: "Busola", "Gazeta", "Biuletyn Informacyjny Solidarność Chełm"). Represjonowany (więziony).
Wersja do druku