Seweryn Blumsztajn
Warszawa
Uczestnik Marca '68. W roku akademickim 1974/75 prowadził nieformalne seminarium poświęcone historii PRL. Inicjator powstania i, od 1976 r., redaktor naczelny "Biuletynu Informacyjnego" KOR. Od jesieni 1980 r. współorganizował Agencję "Solidarność". Redaktor biuletynu "AS" (1981). Na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ "Solidarności" jeden z redaktorów "Głosu Wolnego". Założył w Paryżu Komitet Solidarności wspierający podziemną prasę i organizacje. Wydawał "Bulletin d'Information de Commitee Solidarite a Paris". Członek Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR". Członek Biura Koordynacyjnego NSZZ "S" w Brukseli (1982-84). Sekretarz generalny Associaton Solidarite France-Pologne (1986-89). W 1976 r. zwolniony z pracy w "Desie". Pobity, dwukrotnie aresztowany (w 1977 i 1980 r.)
Wersja do druku