Krzysztof Łazarski
Warszawa
W latach 1978-80 drukował miesięcznik "Głos". Od 1979 r. w Wydawnictwie Głos organizował druk, znajdował lokale, kierował kolportażem. Na początku 1981 r. założył Wydawnictwo Zbliżenia, w którym opublikował 10 pozycji książkowych. Jest współautorem (wraz z Maciejem Siekierskim) bibliografii wydawnictw podziemnych, wydanych przez Instytut Hoovera, Stanford University. W latach 1976-80 współpracownik Komitetu Obrony Robotników, następnie Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", od 1977 r. działacz Biura Interwencji KOR następnie KSS "KOR", a miedzy 1980-81 r. Biura Interwencji i Mediacji w Regionie Mazowsze. Internowany od 13 grudnia 1981 r. do 10 lipca 1982 r.
Wersja do druku